Krafttag ska hjälpa romerna i Mark

1:25 min

Situationen är svår för romer i Marks kommun. Hittills har ideella krafter försökt hjälpa, men nu hoppas man att en nybildad förening ska göra det effektivare.

– Det är för att bättre kunna organisera och hjälpa de EU-migranter som tidvis bor i Marks kommun, framförallt Kinna och Skene, säger Håkan Andersson är initiativtagare till föreningen. 

I ett drygt halvår har en ideell grupp på ett 25-tal personer hjälpt dom romer som kommit till Kinna med kläder och andra förnödenheter.

– De har haft det sämre när de bodde på dyngsura madrasser i ett tält. Vi har lyckats ordna så de kan bo i en husvagn under vintern.

Det är fyra romska familjer från Rumänien som hittat till Kinna och som tagits väl omhand av invånarna.
Annorlunda är det när det gäller exempelvis sjukvården. Mamman i en av familjerna, Lica, fick visserligen komma till Borås lasarett där hon fick besked om att hon hade cancer i käken.

– Men då bedömde man på sjukhuset att det inte var fråga om akutvård, då hade hon bara alternativet att åka hem och söka vård där. I stället för att betala 100 kronor här och låta rumänska staten betala så får hon nu åka hem och betala själv. 

Den nya föreningen ska bland annat försöka samla in pengar så att Lica kan opereras i Rumänien.

– En operation med kvalificerad vård det har du inte rätt i, utan då får du söka dig till privata vårdgivare. Så det blir ju dyrt.