Misskötta Ulricehamnsfår hade inälvsparasit

Länsstyrelsen kräver bättring från en lantbrukare i Ulricehamn. Vid en kontroll upptäcktes att mannens får var smittade av en inälvsparasit.

Fåren var även i stort behov av att få klövarna klippta samt ullen klippt. Något som inte gjorts i den utsträckning som fåren behövde.

Mannens föreläggs nu att inom en vecka åtgärda problemen och få intyg på detta från veterinär.