BORÅS

Dahlin (C) hoppar av - schism om värmeverk

1:20 min

Jan-Olof Dahlin (C) kliver ur styrelsen i Borås Energi och Miljö. Ingen ska ha lyssnat när han pekat på fel i planeringen för kraftvärmeverket söder om Borås. Men VD:n Gunnar Peters håller inte med. 

Jan-Olof Dahlin avgår i protest mot bland annat mot att Borås Energis vd fick rätt att på egen hand fatta snabba beslut om upphandlingar. Vid ett så stort bygge, som uppgår till 3,2 miljarder, hade Jan-Olof velat ha mer information.

– Men det fick jag inte. Det var inte med på dagordningen, utan det lades ett papper på bordet bara när styrelsemötet började.

– Jag ville ha lite tid till att konferera med mina partikamrater. Jag tyckte det var lite för mycket att delegera till vd, utan att få någon mer information.

Vd:n för Borås energi och Miljö, Gunnar Peters, håller inte med Jan-Olof Dahlin, utan menar att man informerat fortlöpande:

– Jan-Olof Dahlin ville att det skulle kunna hanteras i hans partigrupp, men det har varit en pågående process under lång tid, säger Gunnar Peters. 

Jan-Olof Dahlin menar också att projekteringarna kring det jättelika 3,2 miljarders-bygget inte har varit professionella.

– Det har skötts väldigt dålig. Jag påpekade det redan för ett år sedan, att ledningsdragningarna var helt felaktiga, och det ändrade man inte på innan man skulle ut och handla upp.

– Då påpekade jag det igen, och då gick man ut och gav två entreprenörer i uppdrag att räkna om alltihopa. De fick bara 14 dagar på sig - det är ändå ett uppdrag som närmar sig 400 miljoner kronor, skulle jag tro.

Detta är inget som Gunnar Peters har något att säga om: 

– Det kan jag inte kommentera, om det var 14 dagar, det känner jag inte till, de har gjort ett bra arbete, de som jobbat med det här projektet, säger han. 

Dahlin är också kritisk till att man sprängt onödigt mycket, där det nya värmekraftverket ska ligga. Enligt honom går sprängningarna på flera miljoner kronor.

– Det är ju ett jättestort bergöverskott ute på Solbacken. Jag tror inte att VA-kunderna och fjärrvärme-kunderna vill betala för det.

Men någon extra kostnad för VA- och fjärrvärmekunder blir det inte på grund av omfattande sprängningar, säger Gunnar Peters: 

– Idag köper vi in massor för att kunna ha som fyllnadsmaterial, så det här är ingen kostnad, säger han.