REGIONEN

Polisen Väst startar hatbrotts-rotel

Efter årskiftet startar polisen i region Väst en grupp specialiserad på hatbrott. Gruppen ska utreda brott om bland annat religion, sexuell läggning eller hudfärg.

Enligt kommissarie Bertil Claesson blir antalet anmälda hatbrott allt fler i regionen.

Från januari i år är har polisen runt 500 fall. Man vet inte exakt på grund av brister i datasystemet, och det är också är en av anledningarna till att man skapar den nya gruppen.

Ett av fallen som kan komma att tas upp rör en familj i Borås, där inget av de 37 anmälningar som familjen gjort lett till åtal.

– Kommer det fram nya uppgifter i detta ärende, så är det absolut något vi kommer att ta upp, säger Claesson.

Den nya gruppen kommer också att arbeta med demokratibrott - alltså hot mot journalister och politiker.