BORÅS

Hygienveckan gör rent hus med toasnusket

1:33 min

Idag drar hygienveckan igång, en vecka som verkar behövas. Studier visar att bara sex av tio vuxna tvättar händerna efter ett toalettbesök.

Årets hygienvecka invigdes idag med teater och sång för de allra minsta i Stadsparken i Borås. Med veckan vill bland andra Borås Stad och VG-regionen sprida information och upplysning kring hur viktigt det är med just god hygien.

Simin Firoosbakht arbetar på en av förskolorna som var på plats i stadsparken för att lära sig mer om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.

– Vi tvättar oss alltid när vi kommer in utifrån och innan maten, säger hon.

Hon menar att man genom att tvätta händerna ofta kan hålla bort många av de förkylningar som kommer på besök till förskolorna under hösten.

– Barnen blir snuviga och vi får torka hela tiden. Vi blir snuviga och hostiga men inte sjuka på riktigt. Vi är noga med att tvätta oss och hålla rent, säger hon.

I år har man valt att lägga fokus på hygien i hemmet. Kajsa Lundqvist är hygiensjuksköterska på förskolor i Borås och arbetar för smittskyddsenheten.

– Vi vill uppmärksamma hygienen för att alla ska få vara friska. Kort och gott handlar hygien i hemmet om att tvätta händerna, stanna hemma när man är sjuk, hosta i armvecket och städa samt sköta sin mathållning hemma, säger hon.

År det många vuxna som slarvar med hygienen tror du?

Ja, det tror jag. Studierna i Sverige visar fortfarande att det är sex av tio vuxna som tvättar händerna efter toalettbesök. Så vi har en bit kvar att jobba, säger Kajsa Lundqvist.