BORÅS

50 års förskola med högtryck

1:40 min

I dag firar förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås 50 år – ett halvsekel som nu dokumenterats i en nyskriven bok. Samtidigt ökar intresset för utbildningen.

Det finns flera anledningar att fira tycker Lena Tyrén, sektionschef för förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås; att utbildningen har en lång tradition och funnits länge i Borås, för att lyfta yrket och att visa på vikten att vi utbildningen finns i Borås.

– I hela landet är det ett skriande behov av förskolelärare, och att ha en utbildning i bygden är viktigt för att förse förskolorna med utbildad personal, säger Lena Tyrén.

– Yrket blir alltmer populärt, vi ligger i topp tio när det gäller söktryck på högskolan i Borås, tillägger hon.