MARK/SVENLJUNGA

Klart: Strömma läggs ner nästa höst

1:00 min

Idag kom dödsstöten för naturbruksgymnasiet Strömma i Sätila. Regionen koncentrerar utbildningarna till tre andra skolor, bland annat i Svenljunga.

För en månad sedan lämnades ett utredningsförslag till regionutvecklingsnämnden om de sex skolorna som finns i Västra Götaland. Förslaget var att lägga ner av tre skolorna - Strömma, Dingle och Nuntorp.

Så blir det också. Nästa höst avvecklas skolorna och stället satsas på de tre resterande, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp.

Enligt Regionrådet Birgitta Losman handlar det inte om pengar i första hand utan om att man inte klarar att bemanna med behöriga lärare på samtliga skolor.

– Det är hela regionens skolor och eleverna har rätt till en utbildning som följer skollagens krav, säger Losman (Mp) - ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Dock försvinner hästutbildningen från Svenljunga på sikt. Inga nya elever kommer tas in på den utbildningen.

– Svenljunga är en av de skolor vi satsar starkt på, och kommer i fortsättningen på lång sikt ha skog(sutbildning). De hästelever som antagits och finns där kommer dock att få vara kvar tiden ut.