Borås vill ha bättre frivilligarbete

1:40 min

Borås Stad tycker att de varit för dåliga på att samarbeta med ideella organisationer om sociala frågor. Nu ska de råda bot på det.

– Vi önskar en tydlighet från Borås stad, hur man ser på oss i Svenska Kyrkan som samarbetspartner, säger Stefan Hiller, kyrkoherde i Borås.

I går hölls ett första möte för att få till stånd ett bättre samarbete mellan kommunen och ideella organisationer i Borås.

Samtalen sker med stöd av Överenskommelsen – ett initiativ som kom till stånd 2008 på uppdrag av den dåvarande borgerliga regeringen, och som går ut på att stärka banden mellan den offentliga sektorn och idéburna organisationer när det kommer till sociala frågor.

Runt om i landet har det tecknats avtal mellan kommuner och ideella organisationer om samarbete kring till exempel missbruk och stöd åt äldre.

Nu hålls möten med ambitionen att ett sådant här avtal ska komma till stånd också i Borås. Något som kyrkoherde Stefan Hiller gläds åt. Han menar att det ibland har varit svårt att samarbeta med staden, och att det finns en osäkerhet hos kommunens anställda om det är okej att jobba ihop med kyrkan.

– Och jag tror att vi är i ett läge i dag då inte det offentliga kan göra allt.