BORÅS

(V) vill pröva sex-timmars arbetsdag

Vänsterpartiet föreslår att sex timmars arbetsdag införs inom en del av äldreomsorgen i Borås. De pekar på positiva erfarenheter av arbetstidsförkortning i Göteborg.  

RÖSTA i artikeln: Vill du ha 6-timmarsdag?

Vänsterpartiet motionerar om att sex timmars arbetsdag införs inom en begränsad del av äldreomsorgen - exempelvis på ett äldreboende eller i en hemtjänstgrupp - under ett års provtid.

Enligt förslaget ska verksamheten följas för att se om de äldre upplever förbättrad kvalitet, om sjukfrånvaron hos personalen minskar, och om det leder till fler arbetstillfällen.

Efter provperioden tycker vänsterpartiet att man ska ta ställning till om arbetstidsförkortning ska genomföras i större skala.


Fråga