DYSKALKYLI

Borås stads räkneproblem: Måste bli bättre

1:35 min

Det är många som lider i det tysta av dyskalkyli, svårt för siffror. I höst har Borås Stad infört en ny rutin för att fånga upp drabbade elever, men det är en bit kvar.

Igår berättade vi om Adam Söderberg, 16 år, som har dyskalkyli och inte får rätt hjälp i skolan.

– Det gäller att hitta de här eleverna så tidigt som möjligt, och utifrån det sätta in åtgärder, säger Britt-Marie Bentley, utvecklingsledare och specialpedagog på Borås stad.

Ett styrdokument, finns från och med nu, ute i samtliga skolklasser på grundskolan i Borås stad. I dokumentet finns det bland annat rutiner för att pedagogerna ska fånga upp de elever som har specifika räknesvårigheter, dyskalkyli. Alla elever ska nu få genomföra tester.

Styrdokumentet har tagits fram för att man har märkt att det är för många elever som inte når målen i matematik. 

I Borås stad har man varit för dålig med att sätta in åtgärder för de elever som behöver det.

– Vi behöver utveckla det, helt klart. Och det är därför denna rutin är framtagen också. Vi behöver bli bättre på detta.

Adam har inte fått rätt hjälp varken i skolan eller på gymnasiet, vad säger du om det?

– Det är specialpedagogen på gymnasiet som ska stödja honom. Skollagen gäller samma för elever på grundskolan som gymnasiet, säger Britt-Marie Bentley och fortsätter:

– Det är skollagen ganska tydlig med att man ska utreda och anpassa utifrån elevens svårigheter. Sedan måste man utvärdera det, och se att det som vi gör fungerar.

Tror du att många lider som Adam?

– Ja, det är klart att det är så, säger Britt-Marie Bentley, utvecklingsledare och specialpedagog på Borås stad.