Nyheter med Sisuradio mitt på dagen i P4

2:22 min

Idag börjar Sisuradio med nyheter, mitt på dagen i P4. Sändningarna är tvåspråkiga med allt från minoritetspolitik till kultur och språkfrågor. 

Nyheter från Sisuradio sänds vardagar i P4 12.56-12.59.

2 400 000 människor i Sverige har en koppling till det finska, antingen direkt via egna släktband eller genom ett specialintresse.

"Med Nyheter från Sisuradio vill vi nå den stora gruppen svenskar som har finsk bakgrund men som kanske inte talar finska dagligen. Samtidigt tror jag att Sisuradios perspektiv kan bidra till att bredda nyhetsutbudet i P4 och att våra nyheter är intressanta även för lyssnare utan en tydlig finsk koppling."

Sisuradio är Sveriges Radios finskspråkiga kanal. Den primära målgruppen är de drygt 700 000 personer i Sverige som har finsk bakgrund – i första, andra och/eller tredje generation.

Sisuradio bevakar minoritetspolitik på riksnivå såväl som i kommuner och landsting, inom skola och äldreomsorg, integrationsfrågor, kultur, språk och identitet med unik kompetens.

Nyheter från Sisuradio sänds vardagar i P4 kl. 12.56-12.59.