FLYKTINGKRISEN

Så mycket pengar får Sjuhärad

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder ska fördelas på kommuner och landsting för ökade kostnader i flyktingmottagandet i år. Borås får närmare 81 miljoner kronor.

Avgörande för hur mycket varje kommun tilldelas är antal mottagna i förhållande till kommunens befolkning.

Av Sjuhäradskommunerna får Borås närmare 81 miljoner kronor - Mark, Ulricehamn och Svenljunga mellan 25 och 30 miljoner kronor, Tranemo får runt 15, Vårgårda och Herrljunga tilldelas 5 miljoner kronor vardera, medan Bollebygd som inte tagit emot så många flyktingar får minst - 1,4 miljoner kronor.

Den här extra ändringsbudgeten är en mycket ovanlig åtgärd, och ska betalas genom att staten lånar mer pengar, för att de ökade kostnaderna inte ska gå ut över satsningarna på skola, vård och omsorg.

Utöver kommun och landsting får också Migrationsverket ytterligare tillskott i år på 961 miljoner, samt idrotten, ideella organisationer och folkbildningen som får ett ökat stöd på 200 miljoner för att täcka stora insatser som gjorts i mottagandet.