BORÅS

Stråkarna knappar in på pianot i Borås

1:27 min

Musik är fortfarande det mest populära ämnet bland Kulturskolans elever. Framförallt piano och gitarr lockar, men i år har stråkinstrumenten börjat ta in försprånget.

På Borås Kulturskola får barn och ungdomar välja bland sju konstnärliga ämnen och enligt Thomas Florentin, biträdande kulturskolechef på Borås Kulturskola, är det fortfarande musik som är populärast.
Tidigare år har man haft problem med att få folk att söka sig till stråkinstrumenten, men just i år har man sett en stor ökning.

– Vi har målmedvetet arbetat med att många barn ska börja med stråkinstrument och vi har försökt underlätta och tagit bort våra hinder som vi haft tidigare, så nu är det möjligt att spela fiol ute på många av skolorna, säger han och fortsätter.

– Just i år hade vi 90 sökande på alla nivåer av stråkinstrument och det är väldigt glädjande.

En av kulturskolans elever är Linnea Månsson. Hon är tolv år och har spelat fiol i 4 år. Linnea har blivit uppflyttad till den högre klassen, som just nu övar inför sitt uppträdande i Gustav Adolfs kyrka den 5 december.

– Jag vill gärna gå med i Salongsorkestern och spela mer fiol på fritiden. Sen vill man ju alltid bli proffs och få spela på stora konserter.