Öppnar stödlinje mot extremism

Röda Korset öppnar idag en stödlinje för anhöriga och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser.

Det är Mona Salin har gett Röda korset i uppdrag att starta en stödtelefon för familjer och närstående som känner oro när personer i deras omgivning visar sympati med extrema rörelser, eller vill ansluta sig till en sådan gruppering.

En framgångsrik verksamhet i Österrike har fungerat som förebild för jourtelefon-linjen som ska förebygga radikalisering.

Den 16 november blir idén verklighet när Röda Korset får ansvaret för en sådan stödlinje, där en framgångsrik verksamhet i Österrike fungerat som förebild. Stödlinjen är ett pilotprojekt som ska pågå fram till juni nästa år och sedan utvärderas.

Telefonnumret till stödlinjen är 020-100 200.