Miljontals kronor i fossila fonder trots sträng miljöpolicy

2:02 min

Västra Götalandsregionen har en strikt policy att inte stödja verksamhet som är skadlig för miljön. Och trots att stora resurser läggs på att kolla att policyn följs, visar det sig att flera hundra miljoner i regionens pensionsportfölj är placerade i fonder som bland annat investerar i fossila bränslen.

I Västra Götalands pensionsportfölj finns bland annat oljebolag som Gazprom och Exxon, dolda i olika fonder. 

Annelie Mogensen, kapitalförvaltare i regionen, förklarar hur det går till att kolla vad regionen investerar i.

– För det första genomlyser vi fonderna två gånger per år. Och vid varje tillfälle som vi gör en ny investering, tittar vi över innehavet innan vi går in i den, och kollar att den följer riktlinjerna i våra finanspolicys.

Regionen tar hjälp av ett externt bolag för att screena igenom fonderna. Och man lägger stora resurser på detta, berättar regionens finanschef Lars Hillerström.

– Vi använder två miljoner per år på miljö- och etikscreening. Det är viktigt att vi är på den rätta sidan.

Policyn för att undvika etiskt och miljömässigt olämpliga placeringar delar man med många kommuner och landsting. Men när P4:s reportrar går igenom kommunernas och landstingens pensionsportföljer, dyker det ändå upp en lång rad fonder som investerar i fossila bränslen.

Västra Götalandsregionen är inget undantag. I pensionsportföljen, som innehåller fonder för 2,6 miljarder, finns cirka 290 miljoner i fonder som innehåller aktier i världens största oljebolag Exxon, och i kinesiska, polska, ryska och koreanska exploatörer och raffinaderier.

– De fonderna har kommit igenom vår miljöscreening, konstaterar Lars Hillerström.

– Det måste var väldigt små innehav. Vi har inte kunnat kolla än. Men är det så att de dyker upp vid en kommande screening, och det är ett väsentligt innehav, då kommer de att försvinna.

– Vi kommer först att försöka påverka förvaltaren. Och om det inte går, då säljer vi vår placering.

Så ni har oljebolag nu som kommer att sorteras bort?

– Det är uppenbart, säger Lars Hillerström.

På tisdag i nästa vecka kommer politikerna att anta ett tillägg till miljö- och etikpolicyn som också omfattar just fossila bränslen.