Riksdagsledamot om hotbilden mot Sverige

2:57 min

Moderaten Cecilie Tenfjord-Toftby från Borås kommenterar den förhöjda hotbilden mot Sverige. Säkerhetspolisen har graderat upp till en 4:a på en femgradig skala.

– Det är ju ett allvarligt läge men vi i riksdagen vet inte mer än så. I Stockholm igår var det ett konkret hot mot riksdagen. Det är ju en speciell stämning men vi måste ju fortsätta vårt arbete.

För Cecilie Tenfjord Toftby är uppgifterna nya men hon tycker det är viktigt att man värnar om demokratin och sitt sätt att leva.

– Man blir arg när det finns människor som vill skada andra. Vi fortsätter vårt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Att leva som vi brukar för det är det som terroristerna vill skada och det ska vi inte ge dom.

"Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete", skriver Säpo i ett pressmeddelande.

Åklagare har inlett en förundersökning om förberedelse till terrorbrott.

Polisen uppger att man förstärker bevakning på strategiska och publika platser.