BORÅS

Utredning av omstridd elevflytt klar

Nu är Borås stads utredning av kommunikationsklassernas flytt från Bodaskolan färdig. Utredningen visar på flera brister.

Som vi tidigare rapporterat skapade flytten av kommunikationsklasserna på Bodaskolan oro hos föräldrar och elever. Det handlar om 36 barn med olika språksvårigheter och diagnoser som autism och de är extra känsliga.

Beslutsfattandet kring flytten var långdragen och föräldrarna var missnöjda och anser bland annat att de inte fått vara delaktiga och in fått tillräcklig information inför flytten.

Nu visar utredningen av flytten på flera brister, exempelvis brister i kommunikationen med elever och vårdnadshavare, och i kommunikationen mellan nämnd och förvaltning. Även gränsdragning mellan politik och förvaltning har varit otydlig.

Utredningen är gjord av Eva Andreasson, utvecklingsstrateg på Stadskansliet. Hon har gått igenom dokumentationen och genomfört en mängd intervjuer bland annat med nämndledamöter, stadsdelschefen, fackliga företrädare, rektorer och föräldrar.

– Utredningen är bra och tydlig och visar på flera åtgärder som vi bör göra. Dessa sätter vi genast igång med tillsammans med förvaltningen, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Stadsdelsnämnden Öster.

Resultatet av utredningen presenteras för Stadsdelsnämnd Öster den 24 november.