BORÅS

Alice Bah Kuhnkes Boråsbesök präglat av terrorhotet

1:42 min

Under gårdagen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Miljöpartiets kommun- och regiondagar i Borås. Stort fokus hamnade då på hennes roll som demokratiminister i en tid då terrorhotsnivån höjts och många är rädda.

– Då är det ju en grannlaga uppgift att inte minst som ledare och som del av Sveriges regering arbeta för att vår demokrati ska kunna hantera de svåraste av frågor. Och det är en grannlaga uppgift att inte sprida oro eller panik. Samtidigt som vi måste visa på handlingskraft.

I veckan beslutade Säpo för första gången att höja hotnivån till fyra på den femgradiga skalan. Alice Bah Kuhnke tror att den senaste tidens händelser kan medföra en annan syn på hur polis och säkerhetstjänst ska arbeta. Men tror att det kommer att ta tid och att det behöver ta tid för att man inte ska riskera att inskränka den personliga integriteten som är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Hon säger också att det är viktigt att hon i sin roll arbetar mot en polarisering i samhället.

– Det terroristerna vill är att skapa splittring, de vill skapa ett vi och de. Så att deras sjuka idéer kan få utrymme och bli till alternativ för människor. Därför är det väldigt viktigt för mig att motverka ett vi och de. Att med kraft bekämpa deras ideal om en totalitär stat där människor lever i frånvaro av frihet genom att bevaka friheten och öppenheten, säger hon.

– Det är ju inte enkelt när vi alla är skakade och många är rädda. Men jag ser det som mitt ansvar, inte minst som kultur- och demokratiminister att arbeta för det, att debattera för det och att anstränga mig för att visa alla människor i Sverige vad vi faktiskt har för verktyg och att vi kan ha tillit till våra myndigheter.