Borås stad betalar pengar till bluffbolag

Kommunen har betalt ut över 800.000 kronor till bluffbolag. Åtta företag fastnade i ett stickprov som Borås tidning genomfört.

 

Flera av företagen finns varningslistade hos Förenade bolag eller Svensk handel efter att de uppmärksammats för att ha oseriösa säljmetoder.

Bland annat ska kommunen ha tecknat ett ofördelaktigt avtal med ett företag som skickar ut tonerkasetter.