Bullriga flygturer stoppas

Länsstyrelsen hotar med vite om inte Landvetter minskar ner på sina flygturer. Efter en flera år lång konflikt har nu de boende vid Landvetter, som säger att de störs av flygplanen, fått rätt.

I flera år har de boende och Landvetter tvistat om antalet flygturer. Ärendet är nu avgjort i Miljööverdomstolen, som säger att Landvetter måste dra ner på antalet flygningar, och den domen går inte att överklaga.   Hela historien började för sju år sen, då Landvetter ville öka antalet flygturer. Länsstyrelsen utredde ärendet å kom fram till att de kunde säga ja.   De boende i området blev upprörda och överklagade Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen. Den ökade trafiken gav för mycket buller och oljud.  Ärendet gick vidare till Miljödomstolen, där det blev precis samma resultat som hos Länsstyrelsen. Det var helt ok med de ökade antalet turer. Dessutom menade miljödomstolen att ökad trafik redan ingick i Landvetters tillstånd, så egentligen hade de aldrig behövt fråga någon om lov att flyga mer än tidigare.  De boende blev besvikna en gång till, överklagade, och ärendet hamnade i Miljööverdomstolen. Nu har det slagits fast att Landvetter inte haft rätt att öka sin trafik.  Så Landvetter flyger alltså mer än tillåtet, och Länsstyrelsen hotar nu med böter, om de inte drar ner på antalet turer.