Olyckorna skall minskas på riksväg 27

Nu lanseras flera förslag för att minska antalet olyckor på riksväg 27 sydost om Borås. Extrafiler för vänstersvängande, 2+1-filer för att minska riskerna för frontalkollisioner och viltstängsel, är några av förslagen för att minska olycksriskerna.
Räddningstjänstens Leif Isberg har kartlagt olyckorna och konstaterat att de svåraste olyckorna sker när bilister ska svänga av eller på rioksväg 27.