Olyckorna på väg 156 kartlagda

Det är dags att göra något åt Marks största pendlingsväg, väg 156 från Skene och norrut. Det tycker Kjell-Åke Söderlöv på Räddningstjänsten i Mark. Han har kartlagt olyckorna på vägen och kommit fram till att många är omkörningsolyckor.