Bättre väg ett akut problem

En nytillsatt projektgrupp ska nu se till att länsväg 156 från Skene förbi Hyssna ska bli mer trafiksäker. Bakom projektet står företagare och Marks Idé- och Näringslivsråd, MINAB.

Vägen kan göras säkrare genom rondeller, stigningsfält och en säkrare anslutning till väg 41, menar Sven-Olof Carlsson.
- Det är akut, vi har olyckor och incidenter hela tiden, säger han.

En säkrare länsväg 156 är inte bara en fråga om trafiksäkerhet. Genom all pendeltrafik till och från kommunen, och alla godstransporter, är det en fråga som berör utvecklingen i hela Marks kommun. Därför är en bra väg viktig inte minst för näringslivet, säger företagsledaren Hans Karlsson som också ingår i projektets styrgrupp.
- För att ha ett rikt näringsliv så är en av grundbultarna en god infrastruktur.

Frustrationen är idag stor över den trafikfarliga vägen, och nu vill projektgruppen se resultat.
- Vi vill se resutltat och besked från vägverket och regionen innan året är, slut säger Sven-Olof Carlsson.