Brandflyger igen

I Sjuhärad är brandrisken just nu mycket stor och dessutom tillkommmer allt ris i dom stormdrabbade skogarna som gör att en brand kan sprida sig snabbt. Dessa faktorer har gjort att brandflyget åter flyger över Sjuhärad.

2003 lade man ner brandflyget, det samarbete mellan räddningstjänst och lokala flygklubbar som i många år patrullerat över skogarna under somrarna. Nu är de alltså tillbaka och Karl-Erik Svensson från Borås flygklubb och hans kamrater vid andra flygklubbar turas om att dagligen göra två flygningar över Sjuhärad.

All rök som siktas i skogen just nu är en misstänkt brand, eftersom det på grund av brandrisken råder eldningsförbud i skog och mark. En skogsbrand som var svår att få kontroll över härjade i Småland inatt och idag. Efter branden i Småland är flygarna mer alerta säger Karl-Erik Svensson:
- Då är man klart mera skärpt, även om vi alltid är skärpta är man kanske ännu mera på alerten när det hänt någonting, säger han.