Mer betänketid för Götalandsbanan

Alternativen till ny järnvägssträckning mellan Bollebygd och Borås får förlängd remisstid. På Banverket har man upptäckt att förslagen till sträckning på de olika delarna av järnvägen inte går att kombinera utan vidare.

Banan kan inte ha för skarpa svängar eftersom farten ska vara hög, och dessutom måste det vara minst 700 m raksträcka vid den station som planeras i höjd med Bollebygd.

Nu får remissinstanserna två månader extra, till den sista oktober, för att fundera på vilka alternativ man föredrar.