Räddningstjänsten kritiserar hemtjänsten

Äldre människor är överrepresenterade i dödsbränder enligt statistik från svenska brandskyddsföreningen. Trots det får inte alla semestervikarier inom hemtjänsten i Borås utbildning i brandskydd. Något som Markus Bodén på räddningstjänsten i Borås är kritisk till.