Cancersjuk fick vänta 16 månader när remiss försvann

Flera anställda på Södra Älvsborgs sjukhus får skarp kritik från Socialstyrelsen. Kritiken gäller en remiss som kom bort och ledde till att en äldre man med cancer fick sin behandling fördröjd med ett år och fyra månader. Orsaken var en omläggning i datorsystemet.

Socialstyrelsen tycker att fördröjningen är oacceptabel. Och Christer Wettervik, chefsläkare på Södra Älvsborgs sjukhus, är bekymrad över händelsen.

- Det här är förfärligt för patienter som drabbas. Vi ska se över systemen för att sådant här ska kunna hända igen.