EUpengar mot knarket i Mark

Kampen mot narkotikan kommer att intensifieras i Mark från Lionsklubbarnas sida. Det är en utökad satsning som kan bli av tack vare ett EUbidrag på 70 000 kr.

Under våren har Lions drivit kampanjen ”Sopa knarket ur skolorna i Mark”, där man riktat sig till högstadiet med en föreläsare som tidigare var missbrukare.Nu kommer Lions att utöka projektet och även vända sig till tonårsföräldrar