Utanför Ericsson i Borås
Foto: Olivia Ochoa/Sveriges Radio
ERICSSON

Direktrapport - det här har hänt

Ericsson bekräftar nu att de flyttar produktionen i Borås utomlands. Det är ännu oklart hur många jobb som berörs, fackliga förhandlingar pågår. Läs rapporteringen om tisdagens händelser. 

 

  • 3000 tjänster ska bort från Ericsson i Sverige. Inom produktion, forskning, utveckling, administrativ personal och konsulter.
  • Borås: Betydande neddragningar i produktion. "Om det kommer finnas någon viss verksamhet kvar eller inte, det får vi se", säger vd Jan Frykhammar. 
  • Fackliga förhandlingar pågår.  
  • Hård konkurrens och billigare tillverkningen utomlands ligger bakom. 
  • 1000 nyutbildade ingenjörer kommer anställas närmaste tre åren. 
  • Regeringen tillsätter en samordningsgrupp.

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: Välkommen till P4 Sjuhärads direktrapportering om utvecklingen kring Ericsson i Sverige med fokus på Borås. Vi kommer att uppdatera med de senaste nyheterna under dagen.

09:04, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: Nu kommer uppgifter om att Ericsson bekräftar att 3000 jobb försvinner i Sverige.

09:16, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: Neddragningarna görs inom både produktion, 1 000 personer, forskning och utveckling, 800 personer och 1 200 inom övriga tjänster.

09:20, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: De berörda orterna är Borås, Göteborg, Karlskrona, Kumla, Linköping och Stockholm.

09:21, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: När P4 Sjuhärad pratat med anställda på Ericsson i Borås säger de inte hört något internt, utan att det varit helt tyst.

09:23, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: "Ett tungt besked", säger Kommunalrådet Ulf Olsson i Borås. Han kommer att träffa Regeringen under onsdagen. Han vill att insatser sätts in i Borås där många riskerar förlora jobbet. Han beräknar att det rör sig om 800 på fabriken och ytterligare 200 personer i kringverksamheter.

09:26, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Senast andra halvåret 2017 ska processen som rör fabrikerna i Borås och Kumla vara klara, enligt Ericssons pressmeddelande.

09:38, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: "Jag tolkar det som att Ericsson lägger ner Borås. Folk i mitt skiftlag är arga för de pratar i luddiga termer och inte säger som det är rakt ut", säger en anställd på Ericsson i Borås till P4 Sjuhärad.

09:41, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Neddragningarna ska ske genom "en kombination av frivillig avgång, neddragningar och andra alternativ såsom outsourcing", enligt pressmeddelandet som Ericsson skickat ut. Antalet konsulter ska också minskas med cirka 900.

09:42, 4 October 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: "Det är ett tufft besked vi ger idag. Vi har stor respekt för den oro detta skapar" säger Jan Frykhammar, Ericssons VD, till SR:s Ekonomiekot.

09:43, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Nu är vår reporter med direkt i radion från Ericsson i Borås, med senaste nytt från fabriken.

09:46, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Jonas Ygeby, produktionsansvarig säger att man avser att flytta produktionen till färre platser.

09:46, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ygeby: Det här omfattar samtliga medarbetare i Borås.

09:47, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Den nya generationens produkter har ett mycket lägre arbetsinnehåll, och fabriken i Borås riskerar att bli kraftigt underbelagd, säger Jonas Ygeby till Ekot.

09:56, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Nu får de fackliga förhandlingarna ha sin gång, säger Jonas Ygeby. Och det här låter ju tvetydigt, exakt vad det innebär är svårt att säga. Anställda säger till P4 Sjuhärad att många är arga för att beskeden från företaget "är så luddiga".

09:59, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ekonomiekots Sören Granath säger nu i Ekot att Ericsson är ett företag i kris. "Det här handlar om att spara pengar. Man vill dra ner kostnadskostymen med nio miljarder".

10:03, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Samtidigt som Ericsson varslar 3 000 personer så berättar man också att man planerar att anställa 1 000 nya ingenjörer inom forskning och utveckling under de närmaste tre åren. Detta för att skaffa sig kompetens inom nya områden där man tror sig kunna tjäna pengar framöver.

10:05, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: På en direkt fråga från Ekots Joel Wendle ville Jonas Ygeby inte svara på om hela produktionen kommer att läggas ner. "Vi inleder förhandlingar med de fackliga parterna, och resultatet av förhandlingen är beslutet."

10:11, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ericssons besked har fått stort genomslag även internationellt. Många följer utvecklingen och spekulerar i vad den kan innebära.

10:12, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ericssons vd Jan Frykhammar säger till Ekot att "Det här är en effektivitetsfråga. Vi måste, i vår kärnaffär, bli mer effektiva."

10:17, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ekot frågar Frykhammar:
Är det för dyrt för Ericsson att ha produktion i Sverige?
- Av vår totala produktionsverksamhet befinner sig fyra till fem procent i Sverige. Annars är det i Tallin i Estland, eller i Nanjing i Kina. Vi kommer att koncentrera produktionen till de stora skalfabrikerna, säger Jan Frykhammar, vd Ericsson.

10:22, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: "Det är länge sedan Ericsson hade skalproduktion i Sverige", säger Jan Frykhammar.

10:26, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: "Om fem år så tror jag att Sverige har alla våra centrala affärsfunktioner, och jag hoppas att vi har kärnan för vårt 5G-ledarskap i Sverige, och en stor del av vår forskning och utveckling", säger vd Jan Frykhammar.

10:28, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Brigitta Losman (MP), regionråd med ansvar för jobb, näringsliv och infrastruktur, gav följande kommentar i ett mejl till P4 Sjuhärad: "Vi har sedan en tid nära kontakt mellan lokal, regional och nationell nivå ang Ericsson.
I det läge vi är nu är samverkan i länet A och O. Förutom de förfärliga beskeden för anställda i Borås, ser jag med oro på om forskning och utveckling påverkas i Västra Götalandsregionen som helhet. Ericsson är en av våra viktigaste strategiska partner i regionen."

10:38, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ericsson kommer att hålla presskonferens i Kista 11.00, och Sveriges Radio sänder direkt. Du kan följa den på www.sverigesradio.se/sjuharad
Klockan 13.30 väntas näringsminister Mikael Damberg (S) kommentera utvecklingen.

10:46, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Till TT säger Jan Frykhammar att han inte vill säga om man kommer att lägga ned helt i Borås. – Vi kommer inte att gå igenom de exakta talen per site, det gör vi inte i dag, säger han, men tillägger att orterna kommer att "beröras mycket stort".

10:50, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe är starkt kritisk till Ericssons besked, och menar att företaget i stället borde öka produktionen i Sverige.
– Jag förväntar mig konstruktiva och lösningsinriktade förhandlingar nu, allt annat är oacceptabelt, säger han.
– Jag hoppas styrelsen och ägarna stoppar neddragningarna och i stället låter den nya ledningen ta fram en plan för utökad produktion i Sverige.

10:54, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra säger till Aftonbladet att det här väcker frågan om Sverige klarar av att behålla teknikjobb i dag.
– Vi behöver bli bättre. Nu gör ju regeringen snarare så att de skjuter upp mer matteundervisning i skolan, höjer skatten för ingenjörer och vill göra transporterna dyrare. Det gör man i ett läge där konkurrenstrycket på Sverige bara hårdnar. Vi behöver tvärtom förbättra möjligheterna att skapa fler nya teknikjobb i Sverige.

10:58, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Nu är presskonferensen i gång.

11:01, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Jan Frykhammar, vd: Vi agerar i en marknad som är väldigt konkurrensutsatt.

11:02, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: För att säkra Ericssons uthållighet och konkurrenskraft så måste verksamheten ställa om, helst snabbare än marknaden.

11:03, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Vi kommer att göra förändringarna i tre kategorier. Första är produktion av radioteknik, vi ska centralisera till färre produktionssiter. Till Tallin och Nanjíng.

11:04, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Den andra delen är produktion kopplad till minilink. Där kommer vi jobba med partners framöver.

11:04, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Vi kommer att ha kvar prototyptillverkning kopplat till 5G i Sverige.

11:05, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Inom FoU kommer vi att minska främst i den administrativa personalen. Men vi kommer också att anställa ungefär 1000 nya ingenjörer under tre år.

11:06, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Den tredje kategorin är administrativ personal av alla typer.

11:06, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Dessa tre kategorier berörs av nedskärningarna.

11:06, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar: Vår ambition är att försöka lösa det här genom en kombination av åtgärder. Dels frivillig avgång, men även nedskärningar och andra alternativ, som outsourcing.

11:07, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Ewaldsson, strategi- och teknikchef: För att behålla vår konkurrenskraft måste vi kunna utvärdera och ställa om.

11:08, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ewaldsson: Den svenska verksamheten av forskning och utveckling utgör kärnan för vår radioverksamhet, men också för det vi kallar 5G.

11:09, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ewaldsson: Det är viktigt att vår svenska verksamheten hänger med. Vårt mål är att vara världsledande. Det innebär att vi på kort sikt måste dra ner med ungefär 800 inom fou, framför allt inom administrationen.

11:10, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ewaldsson: Samtidigt har vi behov av att stärka vår kompetens inom nya teknikområden, och områden som utgör grunden för nya kundgrupper. Därför är vi tydliga med att vi under tre år vill anställa drygt tusen personer. Framför allt från högskolor och universitet. Det är en klar signal till Utbildningssverige.

11:11, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Frykhammar får frågan: Kommer det finnas kvar någon verksamhet i Borås? – Det vi har sagt i dag är att det är betydande neddragningar i produktion. Diskussioner med de fackliga pågår, men vi har känt att det är viktigt att informera eftersom vi vet att det finns oro bland personalen. Om det kommer finnas någon viss verksamhet kvar eller inte, det får vi se.

11:15, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: – Om vi tar Kumla som exempel så är vår avsikt att ha kvar till exempel avancerad förserieproduktion kopplad till 5G, men det är ju inte den stora verksamheten där, säger Jan Frykhammar.

11:18, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Där är presskonferensen slut. Vi fortsätter att publicera senaste nytt här så fort vi får information till oss.

11:22, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Sammanfattningsvis kan man väl säga att de här besparingsåtgärderna följer globaliseringens logik. Produktionen ska centreras till Tallin och Nanjing där man redan har en stor del av sin totala produktion. Det är länder där det är billigare att tillverka, vilket kan vara gynnsamt i en marknad där man konkurrerar med företag som har all sin tillverkning i låglönelänjder.
Exakt hur Boråsfabriken påverkas är dock oklart. Jan Frykhammar höll fast vid formuleringen "betydande neddragningar", men ville inte slå fast hur framtiden kommer att se ut. Han sa att det pågår förhandlingar med facken nu och "om det blir någon viss verksamhet kvar eller inte, det får vi se".

11:25, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: 13.30 ska näringsminister Mikael Damberg (S) hålla en presskonferens. I väntan på den så hittar du alltid senaste nytt här.

11:33, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: De anställda på Ericsson i Borås får gå hem för dagen, enligt Josip Szalaj, som är tekniker på fabriken.

11:38, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Andreas Brissman, Metalls ordförande på Ericsson i Borås, säger i en kommentar att det är en tung dag för de anställda och att man "vänder sig emot de destruktiva förslag som presenterats idag."

12:53, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S), kommunalråd i Borås är med i P4 Extra nu.

13:21, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson: Det här är det hårdaste slaget sedan Tekokrisen.

13:21, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson: Vi har löpande kontakt med regeringen. I morgon träffar jag Ylva Johansson (S) i frågan.

13:22, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson: Vi förväntar oss att Ericsson tar ansvar för sina anställda.

13:22, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Mikael Damberg (S) håller presskonferens nu. "Det här skär i hjärtat, även om det var väntat", säger han.

13:32, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg: Jag förväntar mig att Ericsson, precis som vid tidigare nedskärningar, tar sitt fulla ansvar. Både för de anställda och det telekomkluster där de är en viktig del.

13:33, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg: Det är viktigt för Sverige att Ericsson fortsätter ha sin bas för forskning och utveckling här.

13:33, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad:
Damberg: Regeringen kommer i närtid att besöka de orter som drabbas värst. I morgon reser jag till Kumla.

13:35, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Regeringen tillsätter också Ericssonsamordnare. Personer som ska ha kontakt med företaget, fack och andra aktörer. De som förlorar jobbet ska vidare till nya jobb.

13:36, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: De som behöver ska få utbildning, det kommer också att bli en uppgift för samordnaren. Stöd kommer också sökas från EU:s globaliseringsfond.

13:37, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg säger att samordnaren ska föra dialog med branschföreträdare ur teknikklustret, med fokus på Kista, och se till att de ska vara "fortsatt världsledande".

13:38, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Regeringen utser Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger till Ericssonsamordnare.

13:39, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg får frågan vilka jobb han kan tänka sig att de som förlorar jobbet i Borås och Kumla kan få. – Som Ericsson själv har sagt handlar det om ingenjörer, fabriksarbetare och administrativ personal. De har olika erfarenhet och olika arbetsmarknader. Den generella bilden är att ingenjörer har god arbetsmarknad i Sverige i dag. För fabriksarbetare handlar det om hur närmiljön och arbetsmarknaden där ser ut.

13:41, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg säger att övrig teknisk industri i Sverige har gått åt andra hållet och ökat sina anställningar hemma i Sverige, och minskat dem utomlands.

13:46, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Damberg har under presskonferensen valt att lägga vikt vid att det är positivt att Ericsson väljer att lägga utvecklingen av framtidens teknik i Sverige, och att prata om åtgärder för att stötta IT- och telecomklustret i Sverige utöver att visa sympati med de som förlorat sina jobb. Klart är att regeringen vill framstå som handlingskraftig, och Damberg talade om utbildning till de som förlorar jobbet, möjligheten för Arbetsförmedlingen att ansöka om stöd från Europeiska globaliseringsfonden och de två Ericssonsamordnare som tillsätts för att hålla kontakt mellan olika aktörer och ge stöd åt teknikklustret efter dagens besked. Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger utsågs till samordnare.

13:52, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Överlag ville näringsministern inte kritisera Ericsson, utan betonade att inga beslut är fattade ännu. För Sverige som land är det lockande att ha utveckling av den allra nyaste tekniken inom landets gränser, och Damberg försökte balansera förhoppningarna för framtiden med de smärtpunkter som en nedskärning oundvikligen berör.
"Att Sverige hamnar i centrum för 5G-utvecklingen - det tycker jag är positivt, men jag kan ju inte glädjas åt att de presenterar sparprogram som drabbar tusentals i vårt land", säger näringsminister Mikael Damberg.

13:56, 4 October 2016

Andreas Granath, reporter P4 Sjuhärad: Nu avslutar vi direktrapporteringen kring Ericssons nedskäringsbesked. Tack för att ni har följt oss i dag.

14:43, 4 October 2016Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".