Kemikalieläcka på Ramnaslätt

Ett kemikalieutsläpp har ägt rum på ett företag på Ramnaslätts industriområde på Industrigatan i Borås. Det är framkallningsvätska som läckt ur en tank utanför en industribyggnad. Ingaen har skadats och räddningstjänsten bedömer att utsläppet inte innebär någon fara. Inga avspärrningar har gjorts. Räddningstjänsten skall nu sanera efter utsläppet.