Mentorer för integration

Integrationsmentor är ett nytt begrepp när det gäller att inlemma flyktingar i det svenska samhället. Tidigare fanns kulturtolkar, men nu har Västra Götalandsregionen tillsammans med högskolan i Borås och olika folkhögskolor startat en högskoleutbildning för integrationsmentorer.

Integrationsmentorerna utbildas i ett år, och deras uppgift är att överbrygga kulturella skillnader, t ex på sjukhuset eller hos olika myndigheter.