Friskt i Tranemo

Tranemo har friskast kommunal personal i hela Sverige. Åtminstone hade de kommunanställda i Tranemo lägst sjukfrånvaro förra året. Det framgår av siffror som Folksam har hämtat ur årsredovisningarna från de flesta av landets kommuner.

Jämtländska Krokom, som ligger högst i landet, hade mer än tre gånger så hög sjukfrånvaro bland sina kommunanställda som Tranemo.

För några veckor sedan kom siffror som visade att Tranemo hade friskast invånare i hela västsverige.