Mer tid för patienter med nytt bokningssystem

En datoriserad bokning av patienttransporter inom sjukhuset ska ge personalen på Södra Älvsborgs sjukhus mer tid över för patienterna. Helen Johansson är undersköterska på Infektionsavdelningen på Borås sjukhus. Tidigare har hon själv fått springa med patienterna till andra avdelningar.

Beställningen av transport skickas ut till en av de fem transportörerna och den som är ledig accepterar transporten.

Helen Johansson tycker att det är väldigt bra att man nu får hjälp med transporterna eftersom deras avdelning ligger lite avsides från resten av sjukhuset.

Tauno Haikara är patienttransportör på Borås sjukhus. Hans jobb har blivit betydligt mindre stressigt sedan det nya systemet infördes. Nu ringer inte alla avdelningar samtidigt till honom.