Platsbrist på äldreboenden

Det finns för få platser på äldreboenden i Västra Götaland. Det visar en kartläggning som länsstyrelsen har gjort. Bland annat avslog kommuner i länet över 600 ansökningar om äldreboende förra året, trots att den enskilde hade rätt till en plats.