Ulf Olsson i talarstolen.
1 av 3
2017 års budget är största frågan på kommunfullmäktigemötet i Borås. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) talar. Foto: Jenny Hellström/Sveriges Radio
P4 sjuhärads studio i kommunfullmäktigesalen i Borås
2 av 3
P4 Sjuhärads studio i fullmäktigesalen. Foto: Jenny Hellström/Sveriges Radio
Fullmäktige i Borås. Foto: P4 Sjuhärad.
3 av 3
Fullmäktige i Borås. Foto: Sveriges Radio
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rapport från budgetmötet i Borås

Idag inleddes kommunfullmäktigemötet i Borås, där budgeten för 2017 ska bestämmas. Under dagen presenterade partierna sina budgetförslag. Beslut väntas tas under torsdagen.

Dagordningen och handlingar finns att läsa på Borås Stads webbplats.

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Idag är det kommunfullmäktigemöte i Borås, den största frågan är budgeten för nästa år. P4 Sjuhärad är på plats för att hålla koll på debatten, du kan följa den här på sverigesradio.se/sjuhärad och gärna ställa frågor.

09:17, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Budgeten är en av många punkter på dagens fullmäktigemöte. Just nu ställs så kallade enkla frågor till kommunalråden. Moderaterna har ställt en fråga till Ulf Olsson (S) om vad kommunen gör mot våldsbejakande extremism.

09:36, 23 November 2016


Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) i talarstolen i Borås kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) i talarstolen i Borås kommunfullmäktige.

09:42, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det här fullmäktigemötet kommer att pågå två heldagar, med start idag klockan nio alltså. "Normalt" sett är mötena inte så långa men det är för att budgetdebatten beräknas ta lång tid.

09:44, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nästa så kallade enkla fråga går även den till Ulf Olsson (S) och gäller ett aktuellt ämne, nämligen bilbränderna. Ulf Olsson säger att han har stort förtroende för polisen och att polisen tar bränderna på stort allvar. Han lyfter också att kommunen kanske kan utöka sitt brottsförebyggande arbete.

09:50, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Morgan Hjalmarsson (L), som ställt frågan, går upp i talarstolen nu och slår fast att "Borås brinner för närvarande".

09:51, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hjalmarsson (L) efterlyser mer - det bör upp på högsta politiska nivå, Hjalmarsson vill ha en slags haverikommission och att Ulf Olsson tillsätter en sådan.

09:52, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Mötet har ännu inte kommit fram till själva budgetdebatten, just nu svarar nya kommunalrådet Malin Carlsson (S) på en enkel fråga om de olika resultaten i skolan, frågan är ställd av Anna Svalander (L). Och skolan lär vara ett stort ämne även när det kommer till budgeten...

10:10, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Då så, nu är vi framme vid mötets huvudpunkt - nämligen budgeten för nästa år. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) upp i talarstolen!

10:29, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Olsson säger att han är stolt över budgeten, som är i balans, har ett överskott, och att utgångsläget därför är gott. Men att Borås också står inför utmaningar.

10:32, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad:
Utmaningarna består bland annat i att Borås växer med fler invånare, och då behövs fler förskoleplatser och fler äldreboenden, fortsätter Olsson.

10:33, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Olsson säger att han ofta får frågan varför kommunen behöver ett så stort överskott, och drar parallellen med en vanlig familj med en hushållsbudget, reserver behövs enligt Olsson om det händer något oförutsett.

10:34, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson fortsätter att berätta vilka satsningar de rödgröna vill göra: höja resultaten i skolan, lärarlöner och fler äldreboenden.

10:39, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: När det gäller satsningar på fritidssidan, framhåller Olsson en ny isbana på Boda.

10:39, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Och även en utbyggnad för att stärka Borås Arena, säger Ulf Olsson.

10:40, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson passar också på att gratulera Norrby till klättringen i seriesystemet men att Borås också måste bli bättre på att stärka damidrotten.

10:41, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu om gatukonstfestivalen No Limit, som Ulf Olsson (S) hyllar och sedan kommer han in på förslaget om en laglig graffitivägg - ett förslag som det kan bli debatt om - Morgan Hjalmarsson (L) är starkt emot.

10:43, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S) pratar behovet av bostäder, drygt 700 nya bostäder per år behövs, menar han. Förra året byggdes cirka 400.

10:46, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson får även in Götalandsbanan i sitt anförande. "Man kan inte backa in i framtiden", säger han i riktning de som nu vacklar om snabbjärnvägen ska byggas.

10:47, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson pratar också om trafiksituationen när det gäller vägar, en ny sträckning av 180:an från Lundaskog till Sandhult, behövs menar han.

10:50, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson vill att människor ska känna sig stolta över Borås, och drar flera exempel - Sommartorsdagarna, Sandwalls plats och kanalen på Västerlånggatan, "en del kallar den pisserännan", säger Olsson men han tror att det kommer att bli bra.

10:54, 23 November 2016


P4 Sjuhärads egen studio inne i fullmäktigesalen.

P4 Sjuhärads egen studio inne i fullmäktigesalen.

10:59, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson lämnar talarstolen efter sitt anförande, sju andra talare är anmälda...näst på tur Annette Carlson (M)...

11:03, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Annette Carlson (M) menar att många boråsare känner oro för att få sina behov tillgodosedda, hon refererar till medborgarindexet som visar på att människor är mindre nöjda med förskola och äldreomsorg, bland annat.

11:05, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Carlson (M) pratar vidare om otryggheten i stan, skadegörelse, vandalism och kriminalitet, säger hon. Samhället måste markera mot brott, Modernaterna har föreslagit och fått med i budgeten att polisen ska verka för att införa mobila polisstationer.

11:14, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad:
Carlson vill även i större utsträckning kameraövervaka platser, där det finns otrygghet.

11:14, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: När det gäller bostadsbyggande vill (M) att målet är 25 procent högre än vad den styrande rödgröna majoriteten vill, i faktiska tal har Moderaterna tidigare pratat om 750 nya bostäder nästa år.

11:16, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Annette Carlson säger även att M vill ha ett nytt politiskt ledarskap. Alliansen lägger förslag tillsammans, under budgetmötet i dag närmare 40 gemensamma förslag men de fyra Allianspartierna går också fram med varsin egen budget, säger Carlson.

11:18, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nästa person i talarstolen är Patric Silfverklinga för Sverigedemokraterna.

11:20, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Alla partier ska upp och prata för sina respektive budgetar.

11:20, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Silfverklinga (SD) säger att han vill utveckla förskolan och att barn har olika behov. De barn som behöver lugn och ro, för dem passar dagmamma/dagpappa, enligt Silfverklinga.

11:22, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD satsar 13 miljoner extra på förskolenämnden, säger Silfverklinga, åtta av dem på att få till´en förskola i Orangeriet.

11:23, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det råder ju delade meningar om vad Orangeriet ska användas till framöver. SD har tidigare föreslagit förskola i Orangeriet. Patric Silfverklinga (SD) menar att livspusslet förenklas med en central förskola.

11:24, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD vill även att personalen i förskolan slipper karensdag.

11:25, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu pratar Silfverklinga (SD) om skolan, som han menar har havererat i vissa områden. SD vill satsa två extra miljoner öronmärkta till lärarna, utöver de 30 miljoner extra som de andra partierna tidigare lagt fram.

11:27, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD vill även satsa 8 miljoner på maten till de äldre.

11:31, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD vill också ha färre ledamöter i fullmäktige, från dagens 73 till 61 - som skulle kunna vara möjligt. Samt att arvodena för politikerna ska sänkas med tio procent.

11:34, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD säger också att de vill avveckla Borås stads roll i Götalandsbanan, snabbjärnvägen, eftersom de menar att tekniken är förlegad.

11:37, 23 November 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: Läsa mer?
För dig som vill fördjupa dig i alla förslagen så finns alla handlingar på Borås Stads webbplats.

11:51, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Smiter ut från fullmäktigesalen för att rapportera direkt i P4 Sjuhärad.

11:52, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu är det dags för Ida Legnemark från Vänsterpartiet att inta talarstolen.

11:55, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Ensam är inte stark, det mesta blir bättre om vi gör det tillsammans", säger Legnemark.

11:57, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Även Ida Legnemark framhåller de äldre och att de ska ha god välfärd på ålderns höst, Legnemark pratar om Äldrelyftet med extra resurser för detta. 20 miljoner extra.

11:58, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: V menar att det behövs fler tillgänglighetsanpassade för äldre. Under 2017 kommer en förstudie om ett nytt boende att genomföras, enligt Legnemark

11:59, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En särskild dagverksamhet ska införas nästa år för yngre personer som är dementa.

12:00, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Patriarkatet går som bekant inte i pension", säger Ida Legnemark och säger att V vill lyfta problemet med våld i nära relation även bland äldre.

12:01, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Stora ansträngningar behövs för att behålla erfarna pedagoger och kunna rekrytera personal, säger Legnemark. Sex miljoner av de extra satsade ska gå till skolor i utsatta områden, säger Legnemark.

12:02, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: När det gäller pengar till grundskolan och gymnasiet har de rödgröna tidigare presenterat att de vill satsa 30 miljoner respektive sju miljoner kronor extra.

12:04, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ida Legnemark yrkar bifall till de rödgrönas budget och lämnar över ordet till Liberalen Morgan Hjalmarsson.

12:07, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Donald Duck, nej, jag menar Donald Trump blir USA:s nästa president, Brexit, Islamiska staten har orsakat lidande", Morgan Hjalmarsson säger att de liberala värdena aldrig har varit viktigare.

12:09, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: I budgeten som Liberalerna presenterar lyfter de därför tre områden, utbildning, bostäder och näringsliv, säger Morgan Hjalmarsson (L).

12:10, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Liberalerna satsar därför 54 miljoner kronor på utbildning, utöver det ordinarie upplägget, säger Morgan Hjalmarsson, och L vill också att alla elever ska välja skola.

12:10, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad:
I skolan ska elever från olika familjebakgrund och bostad mötas, det är utvecklande, menar Hjalmarsson när han förklarar det obligatoriska skolvalet.

12:11, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Dåliga skolor ska bort, bra ska stanna, oavsett om de är kommunala eller friskolor, menar Hjalmarsson och framhåller privata Engelska skolan och kommunala Bäckängsgymnasiet.

12:12, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu pratar Morgan Hjalmarsson om bostadsbyggande, som också är en viktig punkt i partiets budget. Borås stad är en av de största kommunala markägarna i Sverige, enligt Hjalmarsson.

12:13, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: L vill slå ihop de kommunala bostadsbolagen, för att få mer snurr på det kommunala byggandet.

12:14, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu pratar Hjalmarsson om hur centrala Borås ska utvecklas. Bland annat Södra Torget/Busstorget, kollektivtrafiken expanderar hela tiden men buller och avgaser från bussarna är ett problem, säger Hjalmarsson - L vill därför att en eller flera linjer trafikeras med elbussar och även linbana.

12:16, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: L vill förbättra näringslivsklimatet, Borås har rasat i rankningen, och L vill bland annat ha en slags lotstjänst som hjälper företag.

12:19, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: L vill återställa skatten till 2015 års nivå, alltså bort med den 25-öring som beslutades förra året.

12:21, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hjalmarsson slutar med ett citat av Dylan och yrkar därefter bifall för Liberalernas budget, alternativt Allianspartiernas budget.

12:22, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu går Tom Andersson från Miljöpartiet upp i talarstolen

12:22, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Sverige och Borås går åt rätt håll, enligt Andersson (MP) och drar några exempel - mer ekologisk mat, ett spirande kulturliv och ökat bostadsbyggande.

12:23, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Men MP är inte nöjda för det, säger Andersson, och säger att mer behövs exempelvis i form av fler förskoleplatser och utökade resurser till skolor med låg måluppfyllelse.

12:24, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Tom Andersson pratar om den gröna omställningen, förändringen behövs nu, säger han och menar att det rödgröna styret i Borås ger tydligt resultat.

12:35, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Fullmäktigesordförande säger att de två partier som är kvar, KD och C, väntar med sina inledningsanföranden till efter lunch, och det blir alltså lite paus här nu fram till 13.45!

12:36, 23 November 2016

mormor : Vad satsas på barn vars pappa sitter i fängelse? Ingen kontakt/hjälp eller krishantering erbjuds!

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hej! Just den biten ligger nog inte på kommunen, utan staten, skulle jag tro. Ingen av partierna här har pratat om detta men å andra sidan kanske hjälp finns att få via kommunens socialtjänst.

12:37, 23 November 2016


Lunchpaus i fullmäktige.

Lunchpaus i fullmäktige.

13:31, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Okej, då har politiker, journalister och andra fått lite lunch lite magen och fullmäktigemötet om Borås budget för nästa år fortsätter. Nu är det dessutom fullt på åhörarläktaren, eftersom en hel skolklass har tagit plats.

13:46, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Alla partier får gå upp och hålla ett så kallat inledningsanförande, där de beskriver hur just deras parti vill fördela pengarna. Före lunch hanns alla med utom Centerpartiet och Kristdemokraterna, nu dag för Kerstin Hermansson (C).

13:48, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Centerpartiet har varit med och påverkat årets budget med lite olika inspel, och på så sätt gjort den bättre, säger Kerstin Hermansson (C). Men hon vill också framhålla Centerns egen budget, "närodlad politik".

13:49, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Och närodlad politik är att den enskilde bäst själv vet hur hen ska ha det på olika områden, bland annat, enligt Hermansson.

13:49, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: C puffar för grön omställning, det är viktigt att det offentliga går före, säger Kerstin Hermansson.

13:51, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En kemikalieplan ska få bort gifter i vardagen, ex förskolan. C vill skjuta till en miljon kronor för att få till en mer giftfri upphandling, när kommunen köper in saker.

13:52, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Den andra stora satsningen i C:s budget är på de äldre, säger Kerstin Hermansson.

13:53, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: C vill ha fler boendeformer än de som finns i Borås i dag, ex trygghetsboende plus - det vill säga trygghetsboende med bemanning i viss mån.

13:53, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Borås ska inte vara en delad stad, säger Kerstin Hermansson (C), och menar då att stad och landsbygden ska hänga ihop. C:s förslag är bland annat fler byalag eller ortslag och en särskild landsbygdsutvecklare.

13:56, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Alla skolbarn i Borås borde få besöka en bondgård, för att se varifrån maten kommer, säger Kerstin Hermansson som hopppas få gehör för detta i budgetdebatten.

14:00, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu är det dags för Falco Güldenpfennig (KD) att gå upp.

14:01, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Mycket av det som sagt hittills är både bra, trovärdigt och genomförbart, enligt Güldenpfennig, men en del fattas också, säger han.

14:02, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: KD drar andra slutsatser än vad de rödgröna gör, om exempelvis hur det förväntas gå för Borås och Sverige, och lägger därför fram en del egna förslag.

14:04, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu pratar Falco Güldenpfennig om skattenhöjningen förra året med 25 öre, han säger att den ändå var nödvändig och är inte emot den längre, pengarna som höjningen gav - drygt 50 miljoner kronor - kan behövas.

14:05, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Güldenpfennig berättar om några av KD:s förslag när det gäller bland annat äldre, som sju timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning för 80+ och fritt boendeval för de över 85.

14:09, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Cityvärdarna som finns i stan, KD vill nu också ha skogsvärdar - som kan ge tips och råd för den som besöker friluftsområdena i Borås.

14:11, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Och där var KD:s inledningsanförande slut, nu har alla partier pratat om vad de vill i mer eller mindre korta drag. Längst av alla partier pratade SD:s representant, om jag har haft ordentlig koll på klockan.

14:13, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulrik Nilsson från Moderaterna är nu uppe och pratar om de stora investeringar som ska göras framöver, närmare 600 miljoner kronor. Nödvändiga, enligt Nilsson men han poängterar att ha koll på investeringarna så blir så effektiva som möjligt.

14:20, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S) går upp för att svara: han säger att det finns buffertar, reserver, inbyggda i budgeten. Olsson bedömer att budgeten kommer att hållas.

14:22, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu blir det lite munhuggeri om kommunens ekonomiska reserver och resultat mellan Ulf Olsson (S) och Morgan Hjalmarsson (L). De står på var sin sida om huruvida skattehöjningen på 25 öre förra året behövdes...

14:28, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S) menar att en eventuell skattesänkning innebär att kommunens reserver töms.

14:29, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu går Vänsterpartiets Ida Legnemark upp i talarstolen, för att försvara förra årets skattehöjning på förslag från V.

14:30, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Morgan Hjalmarsson (L) går upp för att svara: "L satsar mer på barn och unga än vad de rödgröna gör", säger han.

14:31, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hjalmarsson fortsätter: 196 miljoner (årets plusresultat) har ju inte använts på de som behöver, säger han.

14:32, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu får Ida Legnemark sista ordet: att vi gör ett högt resultat i år innebär att vi kan göra investeringar nästa år, säger hon.

14:33, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Det är sällan man hör en Moderat förorda skattehöjningar när man inte behöver det", säger nu Morgan Hjalmarsson (L) som svar till Ulrik Nilsson (M) som nyss var uppe i talarstolen.

14:37, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Diskussionen just nu handlar fortfarande om skattehöjningen var nödvändig eller inte.

14:37, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Diverse rätta eller felaktiga överslagsräkningar drar ner skratt från skolklassen på åhörarläktaren...

14:38, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S) berömmer sin motståndare Ulrik Nilsson (M) för att resonera bra när det gäller pengar, "det är alltid klokt att vara lite försiktig", säger Olsson.

14:43, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Det är inte ansvarigt att tömma kommunens resurser för en skattesänkning", säger Olsson med riktning Morgan Hjalmarsson (L).

14:43, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hjalmarsson å sin sida, som är emot skattehöjningen, står fast vid att den inte behövdes: "vi klarar oss bra ändå", säger han.

14:44, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Anna Svalander (L) går nu upp och pratar, precis som partikollegan Hjalmarsson, om vikten att vara effektiv med skattepengarna. Enligt Svalander har Borås en förhållandevis låg effektivitet när det gäller skolan.

14:48, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ulf Olsson (S) undrar om Svalander överhuvudtaget läst budgeten: "hur blir en kommun effektiv av att vi tömmer våra reserver".

14:49, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Ida Legnemark (V) motsätter sig användningen av ordet "effektivitet" ihop med skola och omsorg.

14:50, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Anna Svalander (L) förklarar att hon menar organisation och samordning av de nya nämnderna, när hon pratade om effektivering.

14:51, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Borås ska ju snart få centrala nämnder när det gäller skola och omsorg bland annat, istället för att dessa ska vara utspridda på de olika stadsdelarna.

14:51, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Mycket i debatten handlar om det var rätt med skattehöjning eller inte, och hur man ska se på det resultat som Borås gör i år respektive nästa år.

14:59, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu har skolklassen på åhörarbänken fått sin dos av kommunpolitik och lämnar.

15:02, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Pirita Isegran från Moderaterna är uppe och talar om kultur, och kommer in på den lagliga graffitiväggen som är på gång. Isegran kallar väggen för "klottervägg", för det är det hon tror att det kommer att bli.

15:04, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Isegran oroar sig för vem som ska kontrollera eventuella budskap som kan tänkas komma fram på väggen:

"Det sägs att man inte ska måla fan på väggen men jag vill nog måla en fan på just den här väggen", säger Prita Isegran.

15:05, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det handlar alltså om kultur i budgetdebatten just nu. Den planerade lagliga graffitiväggen, väntades orsaka många replikskiften - ytterligare nio politiker vill upp och säga sitt.

15:07, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Tom Andersson (MP): tycker man att No Limit är något av det bästa som finns i Borås, då borde vi låta folk öva på den konstformen. Vi säger ja till det, säger Andersson.

15:08, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu är Sara Andersson (S), ordförande för kulturnämnden, uppe: "den lagliga graffitiväggen är bra", säger hon.

15:11, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Andersson menar att unga efterfrågar att få vara delaktiga.

15:11, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Morgan Hjalmarsson (L) har bland annat i P4 Sjuhärad gjort sig känd som stark motståndare till graffitiväggen.

15:11, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hjalmarsson i talarstolen blickar tillbaka på andra kulturdiskussioner som varit i Borås: Pinocchio och andra skulpturer.

15:14, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Tack vare de diskussionerna blev Borås "kulturstaden", säger Hjalmarsson (L).

15:14, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu vill Hjalmarsson dock inte diskutera graffitiväggen just nu, men han öppnar för att man kan ha en provvägg under ett år eller likande.

15:16, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Istället pratar Hjalmarsson om teatern/kulturhuset. Erbjud billiga biljetter till unga så att man fyller teatern, säger Morgan Hjalmarsson (L).

15:18, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu säger Per-Olof Höög, som är ordförande för fullmäktige, att ledamöterna gärna får diskutera graffitiväggen etc men att besluten tas imorgon.

15:21, 23 November 2016


Många väntar på att få diskutera kultur under budgetdebatten där den lagliga graffitiväggen är en het fråga.

Många väntar på att få diskutera kultur under budgetdebatten där den lagliga graffitiväggen är en het fråga.

15:28, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu går Patric Silfverklinga från SD upp för att prata kultur. SD är emot graffitiväggen, "det här kommer vi att rösta nej till imorgon".

15:29, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: SD vill även ha en slags kulturkanon, nu är Mattias Danielsson från C uppe och undrar vem i så fall som ska sätta samman en sådan.

15:29, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Silfverklinga svarar att det ska konstnärerna själva göra, alltså sätta samman kulturkanon, även vanligt folk kan vara med och ta fram en sådan, säger han.

15:32, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Anna Klaar (S) ger sig in i graffitiväggsdiskussionen, hon minns när den var uppe förra gången 2012. "Hela satsningen rimmar med att Borås ska vara en kulturstad", säger Klaar.

15:33, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: "Så sorgligt att folk står i den här talarstolen och pratar om graffiti som klotter", säger Ida Legnemark (V) som ju är för väggen.

15:36, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Även Therése Björklund från S talar sig varm för graffitiväggen. "Som politiker tror jag att det är oerhört viktigt att vi inte säger att någon konstform är bättre än någon annan".

15:38, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Lämnar salen tillfälligt för en kortrapport i FM!

15:47, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Centerpartisten Kerstin Hermansson är uppe och talar nu, hon ställer sig positiv till graffitiväggen men vill ju gärna lyfta landsbygden - kanske kan man måla på ladugårdsväggar, säger Hermansson.

15:55, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Patric Silfverklinga, SD, få gå upp och förklara förslaget om en kulturkanon. Syftet med en sådan är att bevara och dokumentera kultur men även byggnader. "Det här vill jag ge framtidens boråsare", säger han.

15:58, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En kulturkanon kan beskrivas som ett rättesnöre för kultur, med särskilt framträdande verk, exempelvis.

15:59, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Anne Rapinoja (V) vill hellre ha en världskulturkanon: "där vi tar tillvara alla och där man får vara med och skapa kultur".

16:00, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Patric Silfverklinga SD och Lennart Andreasson V munhuggs om innebörden av kulturkanon, alltså vilken kultur som ska lyftas in och vilka som får vara med. De är inte överens.

16:03, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu går debatten vidare till att diskutera individ- och familjeomsorg.

16:03, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Urban Svenkvist (M) är först ut, han pratar om den nya IFO-nämnden och säger att Moderaterna vill ha ytterligare 3,8 miljoner kronor. En del av dessa pengar ska gå till löneökningar till socialsekreterare.

16:05, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: P4 Sjuhärad har flera gånger tidigare rapporterat om svårigheten att få tag i socialsekreterare, och Urban Svenkvist (M) framhåller att ökad lön är en sak för att lättare kunna rekrytera och även behålla personal.

16:06, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Moderaterna vill även stärka kommunens egen familjehemsvård, säger Svenkvist (M).

16:07, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det här kommer i sin tur att leda till att man sparar pengar på sikt eftersom kommunen kan välja bort dyrare placeringar av personer som behöver hjälp, säger Urban Svenkvist (M) som också undrar varför de rödgröna inte har nappat på det här förslaget?

16:08, 23 November 2016


Anna Klaar (S) talar.

Anna Klaar (S) talar.

16:09, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nästa ämne är äldreomsorgen, först ut är Kerstin Hermansson (C).

16:28, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Hermansson vill att kommunen blir bättre på sin uppsökande verksamhet och frågar hur de äldre vill ha det, exempelvis om man vill bo ensam.

16:29, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Idag finns tre stadsdelar i Borås som haft ansvar för äldreomsorgen i respektive del. Enligt Kerstin Hermansson har de jobbat ganska olika. Det som händer nu är en gemensam äldrenämnd. Hermansson menar att boendefrågan är central.

16:30, 23 November 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu lämnar P4 Sjuhärad fullmäktigesalen, men debatten går att följa via Borås stads hemsida. Imorgon är det dags för beslutsfattande! Tack för att ni har hängt med!

16:32, 23 November 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".