Boråsanstalten har höjt säkerheten

Svenska fångar rymmer dubbelt så ofta som andra nordiska fångar. Det visar färsk statistik från Kriminalvården. Förra året rymde 33 fångar från svenska slutna anstalter, två av dem från anstalten i Borås, Västeråsen. i Borås har man nu höjt säkerheten för att förhindra rymningar.