Sjuhäradskommunerna dåliga på missbruksrådgivning

De flesta av sjuhäradskommunerna får underkänt på information och rådgivning om alkohol- och narkotikamissbruk, i en ny undersökning från Vårdförbundet.

De svenska kommunerna är dåliga på att ge information och rådgivning om alkohol- och narkotikamissbruk. En rundringning som Vårdförbundet har gjort visar att över hälften av kommunerna inte kunde koppla samtalet till rätt person. Den negativa bilden stämmer på de flesta av sjuhäradskommunerna: av vårt områdes åtta kommuner var det bara tre som kunde nås när Vårdförbundet genomförde sin undersökning till landets alla kommuner.

I Mark, Vårgårda och Ulricehamn kom samtalet fram och besvarades av rätt person. Men i Marks kommun visste man inte om det fanns några beredskapsplaner för varken alkohol-tobak-narkotika eller spelmissbruk. Men i fem av sjuhärads kommuner, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga och Herrljunga, var det alltså inte någon som kunde hjälpa till som svarade. Vårdförbundets rundringning visar att det är stor brist på kunskap när det gäller frågor om missbruk och vem som är ansvarig. Ett 30-tal av alla samtal till kommunerna i landet kopplades till andra enheter, som till exempel Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsenheten.