Mark får inte sänka hastigheten

Marks kommun fick inte vara med i Vägverkets försök med sänkt hastighet. En rad kommuner deltar i försöket med 30 kilometer i timmen förbi där skolskjutsarna stannar. Men alltså inte Marks kommun, som heller inte får gå sin egen väg och sänka hastigheten ändå. Så vid Ubbhult, där en 7-årig pojke dödades i slutet av förra året vid en stillastående skolskjuts, där är det fortfarande oförändrad fartgräns.

Efter att pojken blivit påkörd när han skulle korsa en 70 -väg utanför Ubbhult i höstas, så har Marks kommun ansökt om fartbegränsningar på två ställen - men fått avslag av Vägverket som bestämmer om hastigheten på vägar utanför tätbebyggt område. Sträckan där pojken dog hade troligen fått sänkta hastigheter om Mark fått delta i projektet - men på egen hand är det är svårt att få igenom hastighetsbegränsningar.