Allt fler unga omhändertas med tvång

Socialtjänstens tvångsingripanden mot barn och unga har ökat kraftigt. Förra året akutomhändertogs nästan 40% fler barn och ungdomar än under 1999. Det framgår av Socialstyrelsens senaste statistik.

Orsaker bakom ökningen kan vara neddragningar inom ungdomspsykiatrin och växande missbruksproblem bland unga, tror man inom polisen, som allt oftare får rycka ut och hjälpa Socialtjänsten att verkställa domar.