Dålig matkontroll i Borås

Borås får bottenbetyg i Livsmedelsverkets sammanställning över hur ofta de besöker affärer och matställen. Borås ligger helt enkelt bland de sämsta i landet.

-Naturligtvis hade det varit önskvärt att vi kunde göra fler totala inspektioner, säger Annelie Gustafsson, miljöskyddsinspektör i Borås.

I en total inspektion ses allt över, från maten, temperatur, hygien till hur rent golvet är. Det är var tjugonde butik eller matställe som besöks, och det kan vara samma ställe som fått besök flera gånger.

Borås som är bland de sämsta på listan säger att man ska försöka förbättra det, men att det behövs mer resurser. Miljöskyddsnämnden som har hand om kontrollen av livsmedel vill ha dubbel styrka mot nu.

-Vi har dåligt med resurser och har valt att arbeta på ett annat sätt med de resurser vi har för att hinna med så många som möjligt, säger Annelie Gustafsson.