Kullaberg - slagskämparnas favoritplats

Anmälningarna om Misshandel i Sjuhärad har ökat i stort sett alla kommuner under första halvåret i år, jämfört med samma period förra året. Detta visar statistik från Brottsförebyggande rådet.  I Svenljunga har det ökat med 15 anmälningar, eller drygt 6o procent. Det är en ökning som Platsbefälet på polisen i Svenljunga och Tranemo Kent Bengtsson, tror beror på ökade insatser vid Kullabergs festplats.