Brist på skyddsrum i Sjuhäradskommuner

0:42 min

Bor du i centrala Borås så har du goda chanser att få plats i ett skyddsrum i händelse av krig, men bor du i de mindre kommunerna blir det tuffare.

I Tranemo och Bollebygd saknas det skyddsrum helt, och i Svenljunga finns det bara plats för 45 personer. Då måste de dessutom ta sig till Östra Frölunda - två mil från centrum.

Bäst ser det ut i Borås kommun och då är det ändå nästan 30 000 Boråsare som blir utan.

Monica Didricksson, boende i Bollebygd visste inte om att det saknas skyddsrum i hennes kommun.

- Det tycker jag ju känns mycket konstigt. Jadu, jag vet inte vart man skulle ta vägen, säger Monica .

Enligt Anders Einarsson, kommunchef i Bollebygd så finns det i dagsläget inte heller någon alternativ plan om behovet att uppsöka skyddsrum skulle uppstå.

- Nej, just nu har vi ingen plan för evakuering till skyddsrum, så ser verkligheten ut. Men vi har verkligen börjat titta på och uppdatera våra krisplaner och hur man gör om någonting händer. Jag tror att den här frågan kommer vara på agendan väldigt högt upp de närmsta åren, säger Anders Einarsson.

Skyddsrummen är konstruerade för att man skall kunna vistas där i minst tre dygn. När de är aktiva skall det finnas vatten, ventilation, värme och toalettmöjligheter. I fredstid får skyddsrummen användas i annat syfte, exempelvis som cykelförråd, garage eller liknande.

Mer information
www.msb.se - Här kan du se vart ditt närmsta skyddsrum ligger.
www.krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
113 13 - Myndigheternas upplysningsnummer vid allvarliga olyckor eller vid kriser.