MORGONGÄSTEN

Patienter behöver prata om döden

1:33 min

Annelie Sundler har forskat på patienters rättigheter i vården men också äldres behov att prata om döden, behov som oftast inte tillfredsställs.

Att se människan i vården, det är Annelie Sundlers hjärtefråga. Hon är biträdande professor i vårdvetenskap. Hon menar att sjukvården blivit lite väl rationell idag, och att man har för lite tid för human vård. Det handlar bland annat om att prata med patienterna om livet och döden, särskilt i hemsjukvården. 

– Man har behov av att sätta ord på sitt eget åldrande. Kroppen blir skör, man blir bräcklig och man klarar inte av det som man brukar. I vissa fall finns det en sorg över att man börjar bli gammal och det här kan man behöva prata om, säger Annelie Sundler.

Annelie Sundler har tidigare arbetat som sjuksköterska. I arbetet märkte hon att det var mycket som hände med de människor som blev sjuka och äldre. 

– När jag började jobba såg jag att många frågor väcktes. Mycket behövde hanteras. Det väckte mitt intresse för att titta närmre på det här. 

 Enligt Annlie Sundler är det när det finns brister i kommunikation och bemötande som patienter far illa och blir kränkta, samt tappar förtroendet för sjukvården.