Ingen förändring i sikte för tvätterierna

Regeringen fick i juli frågan om Kriminalvårdens konkurrens med privat verksamhet. Idag svarar de att ingen översyn av konkurrenslagen är planerad.

Igår berättade vi om att tvätteribranschen i Västsverige upplever att Kriminalvårdens tvätterier konkurrerar om kunderna på oschyssta villkor.

Kriminalvården svarade att kritiken är obefogad med tanke på att de har så liten marknadsandel.

Frågan uppe på regeringsnivå
Riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M) ställde i juli frågan till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) om hur problemet med konkurrensen skall kunna lösas - och idag kom svaret.

Enligt Damberg kan Kriminalvårdens säljverksamheter prövas i domstol enligt konkurrenslagstiftningen. Eftersom detta aldrig har gjorts vet man inte hur domstolarna skulle döma eller besluta i dessa fall.
Vidare menar han även att man i reglerna om konkurrenssnedvridande offentlig säljverksamhet även måste ta hänsyn till om det finns andra allmänna intressen än konkurrensintresset.

Praxis fortfarande under utveckling
År 2010 infördes det särskilda regler om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen och han menar att hur reglerna skall tolkas fortfarande är under utveckling.

"Utformning av praxis kring hur bestämmelserna skall tolkas och vart gränserna går måste få tillåtas att ta viss tid", skriver Mikael Damberg i sitt svar.

Med detta i åtanke ser regeringen ingen anledning till att göra en ny översyn av konkurrenslagen.