SKOLSTART

Lärarbristen väntas förvärras

1:24 min

Lärarbristen kommer förvärras så kraftigt de närmaste åren då många lärare går i pension att det är omöjligt att utbilda nya i samma takt.

– Vi har konstaterat att lärarbristen är här för att stanna. Det finns åtgärder för att lösa lärarbristen, men vi tror inte att de är tillräckliga längre, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Tidningen Skolvärlden har gjort en kartläggning som visar att bristen på utbildade lärare kommer att förvärras ytterligare de kommande åren på grund av pensionsavgångar. Kartläggningen visar att det till och med är vanligare med obehöriga lärare än behöriga i några av landets kommuner.

I Sjuhärad saknas nästan 50 lärare inför skolstarten. 

Enligt en undersökning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har gjort skulle det krävas 21 000 nybörjare på lärarutbildningen varje år för att komma till rätta med lärarbristen – det är 8 000 fler än i dag.

Men det är inte en möjlig utväg, menar Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

– Det innebär att ungefär en fjärdedel av de som lämnar gymnasiet med behöriga betyg skulle behöva börja på lärarutbildningen och det är ingen rimlig utväg, säger Fredrik Svensson.