Digital vårdcentral öppnar i regionen

2:06 min

I slutet av året startar Västra götalandsregionen sin första digitala vårdcentral. Tanken är att öka tillgängligheten för patienterna.

Patienten ska kunna boka en tid på nätet för ett läkarsamtal via datorn. Man kan inte lista sig på den virtuella mottagningen, utan den ska mer fungera som en förlängd arm till ordinarie vård. Ungefär som jourcentralerna.

– Vi vill komma närmre patienten och utöka urvalsmöjligheterna, alltså hur de vill utnyttja vården, säger Gudrun Greim, tilltänkt enhetschef.

Första besök
Det kan handla om akuta saker, klamydiatest, sömnstörningar och hudförändringar. Pilotprojekt har visat att vissa saker, som psykisk ohälsa, kan vara lättare att tala om på distans första gången, säger hon. Vid andra åkommor behöver läkaren klämma och känna på patienten.

– Då får vi erbjuda ett fysiskt besök. 

Dåliga på tillgänglighet
Bor patienten i regionen kommer läkaren åt journalen med både vårdhistorik och provresultat, något som privata aktörer inte gör. Det här underlättar för båda parter säger Gudrun Greim. Hon menar att landstingen fram till nu har varit dåliga på att hänga på den digitala utvecklingen och finnas till för patienterna där de ofta är - på nätet

– Man kan sitta hemma och kontakta oss, även efter klockan 17.