BORÅS

Oro för utvisning märks inom psykiatrin

1:21 min

Till barn- och ungdomspsykiatrins asylmottagning i Borås kommer många ungdomar som är oroliga för att utvisas.

Ungdomar som väntar på besked i sitt asylärende bär ofta på en stor oro. Till det kan läggas att många har svåra erfarenheter med sig i bagaget.

Katrin Sepp, vårdenhetschef på Barn- och ungdomspsykiatrins asylmottagning i Borås, beräknar att mer än varannan av alla ensamkommande ungdomar i Boråsområdet mår så dåligt att de behövt psykiatrisk hjälp.

– De kommer oftast till oss med stora sömnsvårigheter och trauman. Också mycket nedstämdhet och hopplöshet.

Får de ett negativt besked blir stressen ännu större. 

– En stor del av vårt arbete är att hjälpa dem att se vad de kan påverka själva. Och självklart gör vi också traumabehandlingar.

Känner ni att ni kan hjälpa de här ungdomarna när de har det här hängande över sig?

– Det är inte så att vi kan hjälpa dem fullt ut. Befinner man sig i en orolig situation, så kommer vi inte till det här att nu sover du jättebra och det inte finns en enda orostanke.

När det kommer till posttraumatisk stress eller depression finns en del att göra, enligt Katrin Sepp. 

– Vi kan göra en hel del tillsammans med ungdomarna. Det här att hur kan du ta hjälp av andra och hur kan du hjälpa dig själv, oavsett var du befinner dig.