BORÅS

Politiker ska få hjälp att hantera risker

1:31 min

Inför valet ska politiker i Borås få hjälp av polisen med rutiner för att hantera eventuellt våld, hot och påverkan från främmande makt.

Redan idag finns rutiner för detta men Peder Englund, chef för kommunens Centrum för kunskap och säkerhet, säger att den allmänna samhällsutvecklingen kräver extra tänk kring de här frågorna.