GÖTEBORG

54 nyfödda till behandling - personal bar på mässling

1:07 min

54 barn som fötts på Östra sjukhuset kallas nu in för förebyggande behandling av mässlingen. Det här efter att en sjukvårdspersonal som vistats på förlossningen konstaterats bära smittan.

Det är spädbarn som fötts under den 28:e till 29:e december som kan ha kommit i kontakt med smittan. 

– Det här är en luftburen smitta som kan finnas kvar även efter att den smittade personen har lämnat, säger Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Nyfödda barn har ingen immunitet mot mässling därför har sjukhuset fokuserat på att identifiera barnen och deras föräldrar.

– Spädbarnen får komma in till en speciell lokal och behandlas med immunglobulin som är antikroppar, säger chefläkare Görel Nergelius.

Immunglobulin är dock inget hundraprocentigt skydd mot mässling. 

Den som varit patient på Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, under perioden 28-29 december uppmanas kontakta sjukvården på telefon: 031-343 12 50