BORÅS

Svårt utreda ansvar för textilindustrins miljösynder

2:33 min

Vem ska egentligen betala för saneringen av Viskan i Borås? Länsstyrelsen har gjort ett intensivt detektivarbete för att utreda vilka som har ansvar för textilfabrikernas utsläpp på framför allt 1950-, 60- och 70-talen.

– Det är ganska enkelt om man har ett markområde och en verksamhetsutövare. Men i detta fallet så är det mycket, mycket mer komplicerat. Jag tror att den här ansvarsutredningen är en av de mest komplicerade i Sverige, säger Siv Hansson, handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Saneringen av de förorenade bottensedimenten i Viskan kan komma att kosta upp mot 500 miljoner kronor. 

Länsstyrelsen kommer i sin ansvarsutredning fram till Borås stad och fem olika bolag bör stå för 32 procent av den slutliga saneringskostnaden och att staten bör betala resten.